GDP Consulting
O NAS
OFERTA
NARZĘDZIA  BADAWCZE
KORZYŚCI NARZĘDZI
DORADZTWO HR
ORGANIZACJA FINANSOWANIA INWESTYCJI
KONTAKT
O NAS

Jesteśmy firmą consultingową w branży energetycznej. Zajmujemy się opracowywaniem projektów oraz dostawami urządzeń i kompletnych instalacji energetycznych, wspieraniem firm w obszarze rozwoju innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe  w procesie finansowania, planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny. Wykonujemy również usługi w zakresie ubiegania się o dotacje z funduszu krajowych i UE oraz zarządzania dofinansowanymi projektami. Działamy na rzecz sektora biznesu, samorządu terytorialnego oraz sektora publicznego. 

Dostawy realizujemy w oparciu o partnerskie umowy z firmami :

"S.E.A. WAGNER" Sp z o.o. Warszawa - licencja, dostawy reaktorów ceramicznych

Fabryka Kotłów FAKO S.A. Rumia - dostawy kotłów i wymienników ciepła

DESTCHEM Sp. z o.o. - dostawy innowacyjnych paliw ciekłych

Posiadamy doświadczenia w realizacji badań dotyczących oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, działań motywacyjnych dla zaangażowania kapitału w inwestycje oraz badań weryfikacyjnych przebiegu działań biznesowych.